MÁY ĐO MÀU ASTM D7843

Đăng lúc: 19-05-2021 - Đã xem: 2376

MÁY ĐO MÀU VARNISH

VARTECTOR phát hiện các nguy cơ của dầu tuabin thực hiện theo phương pháp ASTM D7843 - Membrane Patch Colorimetry (MPC). Giá trị CIE delta E, ký hiệu đo màu quang học, được sử dụng để chẩn đoán nguy cơ hình thành varnish. Các mối nguy tiềm ẩn hình thành varnish của dầu tuabin cảnh báo rằng có thể xảy ra các vấn đề như rung ổ trục tuabin và nhiệt độ tăng, tắc bộ lọc, kiểm soát nhiệt độ kém, suy thoái dầu tuabin.

VARTECTOR chẩn đoán các mối nguy tiềm ẩn của varnish và muội than trong dầu điều khiển (dầu thủy lực có thể gây cháy) của hệ thống EHC thông qua giá trị CIE delta L và các giá trị a và b dưới dạng ký hiệu đo màu quang học, có thể chẩn đoán xem thành phần của nhiệt tải trọng được tạo ra muội hoặc varnish hoặc có cả cacbon và varnish hay không và mức độ nghiêm trọng của nó. Khi giá trị CIE delta L cao, có nghĩa là có nhiều muội than. Có nghĩa là có sự cố bong bóng trong hệ thống và sự cố xâm thực máy bơm. Khi giá trị a và b cao, có nghĩa là có nguy cơ hình thành varnish. Cảnh báo nguy hiểm.

 

Các bài viết khác