Nhà sản xuất

ERALY & Associés

Đăng lúc: 04-11-2017 - Đã xem: 1191

ERALY & Associés
Chúng tôi là ai ? 
Nhà sản xuất phân tích nghiên cứu thiết bị phân tích nguyên tố và lò nung thí nghiệm 
Eraly & Associés chịu trách nhiệm thiết kế và chế tạo các thiết bi phân tích nguyên tố và lò nung được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm công nghiệp và nghiên cứu. Trong hơn 44 năm, chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng và các đối tác của chúng tôi với chuyên môn, đổi mới và công nghệ của chúng tôi kết hợp độ tin cậy và độ bền.

Elemental Analyzers - Phân tích nguyên tố 
Hoạt động này liên quan đến máy phân tích lưu huỳnh, máy phân tích nitrogen và phân tích chlorine và carbon theo tiêu chuẩn ASTM D / ISO / UOP và DIN. Các máy phân tích này được sử dụng với các phụ kiện như máy phun, máy lấy mẫu khí / LPG và máy lấy mẫu tự động khí hóa lỏng. Chúng tôi cũng sản xuất phân tích liên tục lưu huỳnh và nitơ trong CO2 thực phẩm.

Eraly & Associés là công ty chịu trách nhiệm thiết kế và chế tạo các thiết bị phân tích  lưu huỳnh và nitơ tổng và lò nung phân tích các  nguyên tố được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm công nghiệp và nghiên cứu. Trong hơn 44 năm, chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng và đối tác của mình những kiến thức, sự đổi mới và công nghệ kết hợp độ tin cậy và độ bền.

Nhà sản xuất máy phân tích lưu huỳnh, nitơ, clo và phòng thí nghiệm
Phạm vi sản phẩm của chúng tôi được chia thành hai chi nhánh bổ sung và cho phép chúng tôi đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhiều khách hàng trong các lĩnh vực công nghiệp và nghiên cứu: khí, hóa học, hạt nhân, hoá dầu, luyện kim, điện tử, y tế ...

PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ 

Hoạt động này liên quan đến máy phân tích lưu huỳnh, máy phân tích nitrogen và phân tích chlorine và carbon theo tiêu chuẩn ASTM D / ISO / UOP và DIN. Các thiết bị phân tích này được sử dụng với các phụ kiện đi kèm như thiết bị tiêm mẫu , thiết bị lấy mẫu khí / LPG và thiết bị lấy mẫu tự động lỏng. Chúng tôi cũng sản xuất phân tích liên tục lưu huỳnh và nitơ trong CO2 thực phẩm.

Các bài viết khác