Nhà sản xuất

Flucon- flucon fluid control GmbH

Đăng lúc: 11-01-2019 - Đã xem: 1113

Hệ thống EPSILON + để đo các tính chất của chất điện môi (độ dẫn điện, hằng số điện môi , hệ số tổn hao điện môi )

Unser Dielektriksensor EPSILON+

Những thách thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu chất lỏng và phát triển dẫn điện
Do tính di động điện và lai tiến bộ, chất bôi trơn và chất lỏng hoạt động cần phải đáp ứng các yêu cầu mới liên quan đến tính chất điện môi của chúng. Dầu tổng hợp hoặc dàu hộp số hiện đại không phải là chất cách ly hoàn hảo - thậm chí hầu hết các loại dầu được sử dụng cho động cơ đốt cổ điển đều được đặc trưng bởi mức độ dẫn điện tối thiểu. Điều này giúp giảm gia tăng một khi xảy ra quá áp, ví dụ như gây ra bởi sạc tĩnh trong hôp số.

Điều khiển điện hiện đang thực sự tạo ra một lĩnh vực  mới cho dầu. Khi có điện áp cao và tần số cao, kiến thức về trở kháng chất lỏng phức tạp rất hữu ích để đánh giá hiệu suất của chất lỏng.

Ngoài tính di động điện tử, có rất nhiều lĩnh vực ứng dụng khác cho EPSILON +, ví dụ: kiểm tra mỡ lăn mang. Kiến thức về các đặc tính điện môi như độ thấm tương đối hoặc hệ số tổn hao điện môi tan cũng có liên quan đến sự phát triển và vận hành máy biến áp và các ứng dụng quy mô lớn trong kỹ thuật điện trong đó dầu được sử dụng làm chất làm mát.

Với EPSILON +, flucon trình bày một hệ thống đo lường mạnh mẽ để nắm bắt các thông số điện môi cần thiết của chất lỏng.

Các bài viết khác