Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Nhiệt Độ Thấp

Thiết Bị Đo Độ Nhớt Nhiệt Độ Thấp

ASTM D2983 –Thiết Bị Đo Độ Nhớt Nhiệt Độ Thấp Của Chất lỏng truyền động tự động, chất lỏng thủy lực và chất bôi trơn sử dụng máy đo độ nhớt quay

Các tính năng chính : 
Bể có thể nhìn thấy chất lỏng có thể lập trình.
Màng hinh cảm ứng 7 inch độ phân giải cao dựa trên Windows
Panel và Data aquisition system.
Hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D2983 phần mềm.
Khả năng tái tạo và lặp lại dữ liệu vượt trội.
Thay thế nhu cầu về chất mang gỗ balsa.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ + 20 ° đến -40 ° C (Có sẵn mẫu-55’c tùy chọn).
Ổn định nhiệt độ tốt hơn ± 0,1 ° C.
Khả năng hiển thị của mẫu ngâm.
Dễ dàng xuất dữ liệu sang USB và sau đó sang thiết bị khác
Phần mềm xử lý dữ liệu