Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết bị phân tích Carbon/Lưu huỳnh (C/S)

Thiết bị phân tích Carbon/Lưu huỳnh (C/S)

Combustion Master CS

Mẫu sẽ được đốt cháy trong lò nung mẫu cùng với oxy tinh khiết.Nhiệt độ đốt thông thường là khoảng 2200 ° C.

Trong quá trình cháy, các thành phần cacbon sẽ bị oxy hóa thành CO2 và các thành phần lưu huỳnh thành SO2.Bụi và nước sẽ được loại bỏ khỏi khí đốt sau đó.

Khí đốt sau đó sẽ được dẫn đến các đầu dò , sẽ xác định nồng độ CO2 và SO2 bằng hấp thụ hông ngoại IR.Từ dữ liệu nhận được của mẫu, PC tính toán nồng độ carbon và lưu huỳnh

Lò Nung Mẫu 

Lò nung sẽ gia nhiệt lên đến nhiệt độ  2200 °C.

Bộ điều khiển vi xử lý  PC nguồn điện đạt đến 2.2 kVA. Thông qua một lance oxy sẽ được dẫn đến các mẫu giúp đốt cháy nhanh chóng và đầy đủ.

Bề mặt xác định vị trí của bệ đảm bảo giữ được ch.

Việc làm sạch lò tự động có thể lập trình sẽ loại bỏ bụi sau khi phân tích.

Đâu Dò Hông Ngoại 

Hệ thống hồng ngoại được thiết kế cho một hoạt động chính xác với bảo trì thấp.

Bộ phát hồng ngoại hoạt động liên tục đang cung cấp tín hiệu nhiễu thấp.Có thể mở rộng máy phân tích với tối đa 2 đầu dò độc lập cho một phạm vi phân tích rộng.

Thiết kế cuvette cho phép dễ dàng vệ sinh.Một môi trường được kiểm soát nhiệt độ đảm bảo sự ổn định trong thời gian dài của hiệu suất của analyser.

 

 Download NCS Combustion Master CS, English [PDF , 945 Kb]