Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết Bị Phân Tích ONH

Thiết Bị Phân Tích ONH

Fusion Master ONH

Phương Pháp Phân Tích 

Mẫu, chứa trong một lò nung graphite, sẽ được nung trong lò nung .Khí nitơ và khí hydro đang được giải phóng từ mẫu vào khí mang và oxy phản ứng với cacbon của than chì để CO. CO được oxy hóa thành CO2 sau đó.

Khí phân tích sau đó sẽ được dẫn đến các cell dẫn nhiệt để xác định nitơ và hydro và sau đó đến cell hồng ngoại để xác định oxy.Từ dữ liệu nhận được của đầu dò , Máy tính giúp tính toán nồng độ oxy, nitơ và hydro.


Lò nung 

Lò nung graphite sẽ được ép giữa hai điện cực và làm nóng lên, trong lò bằng cách sử dụng công suất max. 1000
Nhiệt độ của lò được điều khiển bằng máy tính và có thể đạt tới tối đa 3000 ° C.

Các cấu hình nhiệt độ được lập trình để phân tích phân số có thể được đặt trước trong phần mềm hoạt động. Việc niêm phong mẫu niêm phong đảm bảo tiêu thụ khí mang tối thiểu.


 Infrared Detector

Hệ thống hồng ngoại được thiết kế cho một hoạt động chính xác với bảo trì thấp.Bộ phát hồng ngoại hoạt động liên tục đang cung cấp tín hiệu nhiễu thấp.

Có thể mở rộng máy phân tích với tối đa 2 đầu dò hiện độc lập cho một phạm vi phân tích rộng.

Thiết kế cuvette cho phép dễ dàng vệ sinh.Một môi trường được kiểm soát nhiệt độ đảm bảo sự ổn định trong thời gian dài của hiệu suất của analyser.


 Thermo Conductivity Detector

Đầu dò TC cung cấp độ nhạy cao cho việc phát hiện nitơ và hydro với độ nhiễu đường nền thấp.

Các thermistor bán dẫn tạo ra một tín hiệu nhanh chóng để đảm bảo một giới hạn phát hiện thấp. Thiết kế của đầu dò TC chính là dễ dàng bảo trì với chi phí thấp 


Software Features

Phần mềm hoạt động của NCS được thiết kế để vận hành dễ dàng các máy phân tích nguyên tố của chúng tôi.
Nó kết hợp một máy tính để bàn để phân tích mẫu với truyền dữ liệu cũng như thiết lập các phương thức và hồ sơ người dùng khác nhau.
Khu vực dịch vụ được bảo vệ bằng mật khẩu hiển thị tất cả các thông số hoạt động quan trọng của thiết bị.Truy cập từ xa cho một trong các kỹ sư dịch vụ của chúng tôi cũng có sẵn.


 

 Download NCS Fusion Master ONH, English [PDF , 910 Kb]