Chi Tiết Sản Phẩm

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐẶC TẠO BỌT CỦA DẦU NHỜN

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐẶC TẠO BỌT CỦA DẦU NHỜN

ASTM D892 | ASTM D6082 -THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐẶC TẠO BỌT CỦA DẦU NHỜN (AIR Bath Module) 

Mô-đun bể điều nhiệt bọt khí dòng FT-D892-A1 Foam Plus
Để xác định các đặc tính tạo bọt của dầu bôi trơn ở 24 ° c, 93,5 ° c và 150 ° c