THIẾT BỊ KHÁNG OXY HOÁ DẦU CÁCH ĐIỆN

Đăng lúc: 07-12-2016 - Đã xem: 2541

THIẾT BỊ ĐO KHÁNG OXY HÓA TỰ ĐỘNG 4 VỊ TRÍ
Model: OILLAB 570-SA
Hãng sản xuất: LINETRONIC TECHNOLOGIES SA - Thuỵ Sỹ

Giới thiệu
Phân tích đồng thời cùng một lúc 4 ví trí
Cấu hình phân tích động học đơn giản
Toàn bộ phương pháp hổ trợ phân tích theo tiêu chuẩn ASTM D2272, ASTM D4742, D2112
Phân tích các thông số tùy chỉnh khoảng thời gian kiểm tra và thời gian
Toàn bộ phân tích thiết lập, tiên tiến và kết quả sẽ được tự động lưu lại
Kết quả báo cáo đơn giản và áp suất sẽ được bù trừ
Kết quả được báo cáo ở nhà máy và khí áp áp lực đền bù
-     Able để lưu trữ / thu hồi hơn 60.000 phân tích (tức là hơn 15 phân tích mỗi ngày trong 10 năm)
-     Xây dựng kết quả phân tích , truy cập ngay cả trong tiến trình phân tích
-     Kết quả có thể được in với bất kỳ máy in tương thích Windows *
- Xuất kết quả cho thiết bị lưu trữ thông qua USB dưới định dạng Excel * pdf
-     One-touch nút màn hình-shot để lưu ảnh chụp màn hình cho USB như hình ảnh jpeg
-     Quá trình phân tích thể hiện trong cả hai dạng đồ họa và dữ liệu
-     Đơn giản hóa chưa hoàn thành bảng chẩn đoán

Oillab 570: Automatic Oxidation Stability RBOT and TFOUT bath

 

Các bài viết khác